Het bestuur van Fotoclub Brabantse Wal bestaat momenteel uit:

 

Mark Augustijn           Voorzitter

Jan Flinkenflögel       Penningmeester

Martijn Moelker       Secretaris

 

 

E-mailadressen Bestuur

voorzitter@fotoclubbrabantsewal.nl
penningmeester@fotoclubbrabantsewal.nl
secretaris@fotoclubbrabantsewal.nl