Privacy Verklaring Fotoclub Brabantse Wal

  1. Verenigingsgegevens

Fotoclub Brabantse Wal

Grimbergen 29

4651JN Steenbergen

  1. Doel van opslag persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden opgeslagen t.b.v. financiële administratie, ledenadministratie en organisatie van activiteiten voor en door de leden.

  1. Welke gegevens er worden opgeslagen.

Gegevens die worden bewaard zijn; naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

  1. Inzage in de gegevens.

Gegevens van ledenadministratie zijn enkel ter inzage voor de leden van Fotoclub Brabantse Wal. Gegevens t.b.v. de financiële administratie zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur. Gegevens van derden t.b.v. aankondiging  expositie zijn alleen ter inzage voor het bestuur.

  1. Bewaartermijjn

Gegevens t.b.v. de ledenadministratie zullen tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden bewaard. Gegevens worden gebruikt om contact te kunnen leggen met de leden.

Gegevens t.b.v. De financiële administratie zullen tot 7 jaar na beëindiging  lidmaatschap worden bewaard. Gegevens worden bewaard ter controle van de boekhouding.

Gegevens t.b.v. aankondiging expositie zullen tot twee kalenderjaren na de laatst door de vereniging georganiseerde expositie worden bewaard.

  1. Hoe worden gegevens bewaard.

Gegevens worden bewaard op een PC/laptop welke is beveiligd met een inlog/wachtwoord en voorzien van een virusscanner.

  1. Recht op inzage en verwijdering van gegevens.

Leden hebben te allen tijde inzage in hun eigen gegevens. Het verzoek tot verwijderen van eigen gegevens of het beperken van de inzage kan schriftelijk worden gedaan bij de secretaris.

Het verwijderen of beperken van inzage kan mogelijk gevolgen hebben voor de communicatie tussen vereniging en lid.

  1. Klachten

Klachten omtrent privacy gerelateerde zaken kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Klachten zullen daarna door het bestuur worden besproken.

  1. Foto’s

Foto’s waarop leden herkenbaar in beeld zijn mogen niet worden gedeeld op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van het lid.