Met 250 bezoekers kunnen we tevreden terug kijken op onze jaarlijkse expositie. Oordeel van de vakjury was dat het niveau van vooral de middenmoot omhoog is gegaan. Dat horen wij natuurlijk graag. Naast de vakjury mocht ook dit jaar het publiek weer stemmen.

De uitslag is als volgt.

 

Vakjury:

Eerste plaats; Coen Ossenblok

Tweede Plaats, Coen Ossenblok

Derde plaats, Twan Konings

 

Publieksprijs:

Eerste plaats, Jan Stout

Tweede plaats, Coen Ossenblok

Derde plaats, Twan Konings

 

Met nog een gezamenlijke diner hebben de leden deze expositie afgesloten en wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.